Digitaal produceren Prosys

Prosys gaat verder dan digitaal inmeten om snel, nauwkeurig en flexibel kozijnvolgend te produceren en ‘just in time’ te leveren. Dankzij deze voorbereiding dalen de faalkosten aanzienlijk, is de doorlooptijd korter en het eindproduct nauwkeuriger.

De voordelen van Prosys:

  • perfect passend in kozijn (optisch en functioneel)
  • korte doorlooptijd montage
  • geen bewerkingen op locatie
  • vroegtijdig inzicht in meer- en minderwerk
  • minder faalkosten door de korte aansturing tijdens projectvoorbereidingsfase

Proces

Eerst worden in nauw overleg alle variabelen benoemd en overeengekomen, plus de te hanteren toleranties en procedures. Na het digitale inmeten volgt een maatvoeringanalyse. Na goedkeuring door alle betrokken partijen wordt de data automatisch in het speciaal hiervoor ontworpen systeem verwerkt en digitaal gekoppeld aan de CNC-productiebewerkingen. Alle bewerkingen worden in een geconditioneerde, geïndustrialiseerde omgeving en dus niet op een hectische bouwplaats uitgevoerd. Dat resulteert in snel, goed, schoon en gemonteerd maatwerk, want elke component is nauwkeurig binnen de toleranties geprefabriceerd.

In de nieuwe Prosys methode wordt de productie van deuren pas vrijgegeven wanneer alle variabelen binnen de vooraf benoemde toleranties vallen. Hierdoor weten we zeker dat de gemonteerde deur-kozijncombinatie aan alle eisen voldoet: hang- en sluitnaden zijn conform de actuele normering, de brandwerendheid wordt niet aangetast door schaven of door andere bewerkingen in een later stadium. Ook esthetisch blijft de deur intact; alle componenten en brandwerende materialen zijn uit het zicht achter de kantlatten verwerkt. Daardoor is de deur ook op de lange termijn veilig, want de brandwerende materialen blijven geconserveerd. Prosys biedt ook veel planningsvoordelen; alle procesfasen zijn geïntegreerd in het planningssysteem. Dit systeem volgt nauwgezet de voortgang van het bouwproces waardoor er op alle niveaus inzicht is in de tijdschema’s voor inmeten, produceren en monteren.  

Meer weten?