TweeSteden Ziekenhuis, Tilburg

Thebe Kraamcentrum Olivijn

Het TweeSteden ziekenhuis Tilburg heeft als eerste in de Nederlandse kraamzorg een risicovolle Kraamoverdracht kunnen elimineren. Een uniek kraamcentrum dat tot stand gekomen is door een intensieve samenwerking tussen kraamzorginstantie Thebe, eerstelijns verloskundige praktijken en het TweeSteden ziekenhuis Tilburg.

Thebe | Olivijn heeft tien kraamsuites en maakt onderdeel uit van het Moeder en Kindcentrum van het TweeSteden Ziekenhuis. Thebe | Olivijn werkt samen met alle verloskundigen in de regio Tilburg en Waalwijk.

Naadloze overgang

Met de ingebruikname van Kraamcentrum Thebe | Olivijn beschikt het TweeSteden ziekenhuis over een uniek concept waar na de bevalling het moment van overdracht tussen de verschillende zorgaanbieders voor de cliënt nauwelijks merkbaar is. 'Naadloze overgang' is het sleutelwoord in de verregaande samenwerking tussen gynaecologen, kinderartsen, verloskundigen en kraamzorg. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet in het verder terugdringen van babysterfte rondom de geboorte.

De medisch specialisten van het ziekenhuis blijven de begeleiding van de patiënt onder hun hoede houden om op een verantwoord tijdstip de zorg aan eerstelijns verloskundigen, nog binnen de muren van het kraamcentrum Thebe | Olivijn, over te dragen. Hierdoor wordt de ontschotting gerealiseerd en de continuïteit van zorg gegarandeerd. Ervaren en speciaal opgeleide kraamverzorgenden van Thebe | Kraamzorg verlenen hier de eerste zorg en ondersteuning. Door het overdrachtsmoment van de ziekenhuis medische zorg naar eerstelijns kraamzorg binnen de ziekenhuisperiode te realiseren wordt het overdrachtsmoment zelf niet meer als risicovol beoordeeld.

bron: www.tweestedenziekenhuis.nl

Architect
Hooper Architects
Aannemer
BAM Utiliteitsbouw, Regio Eindhoven