JJI Teylingereind, Sassenheim

Deze locatie heeft plaats voor 108 jongens en meisjes tussen de 12 en 18 jaar.
Jongeren die gesloten jeugdzorg nodig hebben, worstelen met een complexe problematiek die op alle levensdomeinen speelt: thuis, op school en in de vrije tijd. Zij zijn vaak afkomstig uit ontwrichte gezinnen en hebben een langdurige zorggeschiedenis. Hun ontwikkeling stagneert en kan weer op gang worden gebracht in de veiligheid en rust van gesloten jeugdzorg.

Architect

EGM architecten

Aannemer
BAM Utiliteitsbouw