Maerlant college, BRIELLE

Duurzaam bouwen speelde bij dit project een belangrijke rol. Zo beschikt het gebouw over een gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning en warmte- en koudeopslag in de bodem. Het vele daglicht in de hele school en de diverse kleuren die per afdeling verschillen, zorgen voor rust en duidelijkheid binnen het gebouw.

Het Maerlant College is een openbare school in Brielle met vmbo basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde- en theoretische leerweg inclusief lwoo en lwt, havo, atheneum en gymnasium. Daarnaast heeft de school ook nog een afdeling waar leerlingen met een lwoo-indicatie én een extra zorgvraag of leerlingen met een vorm van autisme onderwijs op maat krijgen (lwoo+). Het schoolgebouw herbergt tevens een sportzaal met vijf velden, een fietsenkelder en een ondergrondse parkeergarage.


Architect

AGS architekten

Aannemer

Züblin Nederland B.V.