Grand hotel Krasnapolsky, Amsterdam

Het NH Grand Hotel Krasnapolsky op de Dam in Amsterdam heeft 144 kamers gerenoveerd.

De kamers zijn geheel gestript, enkel de woningscheidende wanden zijn blijven bestaan. Ook is de gehele technische installatie vervangen. Buitengevels zijn gerenoveerd en nageïsoleerd. Daken en balkons zijn ook hersteld in oude eer. Het werk was door de grote tijdsdruk logistiek een grote uitdaging. Zo werd er op het dak van de parkeergarage een vaste bouwkraan geplaatst om materialen in en uit het pand te distribueren. De kamers zijn zeer modern vormgegeven, er is gebruik gemaakt van moderne materialen die de beschikbare ruimte optimaal benutten en uitbuiten. Het plan is samen met installateurs, adviseurs en architecten in opdracht van Salverda ontwikkeld.

Opdrachtgever: NH Hotels

bron: www.salverda.nl

Architect
G.B. Slam
Aannemer
Bouwbedrijf Salverda B.V.