CO2 reductie

Wij willen in de toekomst meer sturen op CO2 reductie om op deze wijze een positieve bijdrage te leveren aan o.a. de ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s) van de Verenigde Naties en de klimaatafspraken die we als Nederland BV hebben gemaakt. Daarom heeft Limburgia besloten om vanaf 2020 te gaan voor de CO2 prestatieladder.

Energie besparing

Natuurlijk hebben we de afgelopen jaren niet stilgestaan. We hebben bijvoorbeeld eerder geïnvesteerd in een nieuwe motverbrander die momenteel voor ruim 50% voorziet in de warmte behoefte van onze fabrieken en kantoren. Vervangen we systematisch bij groot onderhoud conventionele TL verlichtingen voor LED. Gaan wij in 2020 een groot gedeelte van onze daken voorzien van zonnepanelen en uiteraard kopen we al ons overige benodigde stroom groen in, namelijk uit wind energie.

Duurzame ambitie

Wij geloven in het stellen van ambitieuze en realistische doelen en zijn ervan overtuigd dat door ons te committeren aan de CO2 prestatieladder dit ons niet alleen gaat verder helpen, maar we op deze manier ook transparant zijn en verantwoording afleggen in waar we als organisatie staan.

Daarbij richten we ons in eerste instantie op reductiedoelstellingen binnen onze eigen organisatie. De CO2 prestatieladder kent 5 niveaus en daarbij hebben wij ons als Limburgia gecommitteerd om in 2020 in te stappen en te gaan voor niveau 3. 
We zijn er nog niet, maar het begin is gemaakt.  Klaar voor een veilige en duurzame toekomst.

Over de CO2-Prestatieladder

De CO2 Prestatieladder is als duurzaamheidinstrument toonaangevend in de Nederlandse markt. De CO2 prestatieladder stimuleert bedrijven om actief een bijdrage te leveren aan het verminderen van CO2 uitstoot. Dit door o.a. praktische maatregelen te nemen, te werken aan vernieuwing, kennis te delen zowel in het eigen bedrijf als in de keten.