Termen en normeringen


Voor geluidwerende binnendeuren

In Nederland communiceren deurenfabrikanten vaak over de deurbladwaarde, terwijl deze echter weinig zegt over de prestaties van de functionele set (waar het uiteindelijk om gaat). Limburgia gaat in de communicatie altijd uit van de functionele waarde.
Lees hier meer over de misvattingen in de mate van geluidwerendheid.

  

Nederlands en Euopees gehanteerde normering

GND - Nederland gehanteerde normering
Om helderheid te scheppen in de verwachtingen hanteert Limburgia de door het GND opgestelde Waarden van geluidsisolatie, welke worden uitgedrukt in dB. GND is de overkoepelende organisatie van toonaangevende Nederlandse houten deurenfabrikanten die een gegarandeerde kwaliteit bieden.

Deurbladwaarde: Rw-waarde
De in het laboratorium gemeten geluidsisolatie van het deurblad in gekitte situatie. Hiermee kunnen de prestaties van deurbladen onderling vergeleken worden.

Functionele waarde: Rw,p-waarde
De in het laboratorium gemeten geluidsisolatie van de (functionele) deurset in gemonteerde situatie in een laboratorium. Hiermee kunnen de prestaties van deursets (kozijn/afdichting/deurblad) vergeleken worden.

Praktijkwaarde: Rw,r-waarde
De in het werk gemeten geluidsisolatie van de (functionele) deurset in gemonteerde situatie in een wand. Hiermee kan de praktijkwaarde van gemonteerde deursets verkregen worden.

DIN - EU gehanteerde normering
Er bestaan EU overkoepelende normen vanuit Deutsche Industrie Norm (DIN). Welke altijd uitgaan van de functionele- of praktijkwaarde. Bij de DIN waarden voor geluidwerendheid bij houten binnendeuren komt de bladwaarde dus nooit aan de orde.

Limburgia Utiliteitsdeuren adviseert, produceert, levert en monteert houten binnendeuren voor de Nederlandse utiliteitsmarkt. Het kan echter zo zijn dat voorschrijvende partijen de DIN of GND waarden voor geluidwerendheid hanteren. Onderstaand een helder overzicht over de relatie tussen deze Nederlands en Europees gehanteerde waarden voor geluid.

Nederlands en Europees gehanteerde waarden voor geluid:

GND (NL)

DIN (EU)

Deurbladwaarde 

Rw

Functionele waarde - in laboratorium gemeten functionele waarde deurset (kozijn/afdichting/deurblad)Rw,pRw
Praktijkwaarde -  in het werk gemeten waarde functionele deurset in gemonteerde situatie in een wand

Rw,r

R'w

Voor brandwerende binnendeuren

Nederlandse testnorm NEN 6069:2011
Dit betekent dat de voor Nederland van belang zijnde criteria - E - integriteit (vlamdichtheid) en - W - straling zijn gemeten. Straling wordt 1 meter gemeten vanaf deuroppervlak.

Europese testnorm EN 1634-1
Dit betekent dat niet alleen de voor Nederland van belang zijnde criteria - E - integriteit (vlamdichtheid) en - W - straling zijn gemeten, maar tevens kunnen alle thermokoppels worden aangebracht om ook de - I - temperatuur op het oppervlak te volgen (dus ook op het glas en het kozijn). 

E = vlamdichtheid.
EW = stralingswarmte.
EI2 = isolatie, temperatuur oppervlak, 100 mm horizontaal en verticaal (gemeten vanuit het dichtstbijzijnde aansluitende constructiedeel).
EI1 = isolatie temperatuur oppervlak, 25 mm horizontaal en verticaal (gemeten vanuit het dichtstbijzijnde aansluitende constructiedeel).