17 maart 2020

Onze werkzaamheden en maatregelen rondom het Corona Virus

Someren, 17 maart 2020

Graag informeren wij u over de maatregelen die wij getroffen hebben rondom het Corona virus, omdat uw en onze gezondheid onze hoogste prioriteit hebben.
Daarnaast vinden wij het belangrijk om waar mogelijk onze leveringen, service en overige diensten naar onze klanten en relaties te continueren.

Wij volgen de berichtgeving vanuit het RIVM en het kabinet op de voet met ons Corona team dat dagelijks twee keer bij elkaar komt en hebben diverse maatregelen getroffen, in lijn met de geldende richtlijnen.

Wat kunt u van ons verwachten?

Voortgang bedrijfsproces

Om ervoor te zorgen dat onze producten en diensten geleverd worden volgens afspraak, hebben wij intern gezorgd voor voldoende afstand tussen medewerkers, alle mogelijke hygiënemaatregelen getroffen en werken er zoveel mogelijk collega’s vanuit huis. Onze medewerkers zijn normaal bereikbaar via telefoon en mail.

Geen langere levertijden voorzien

Vooralsnog produceren wij zoals we anders ook doen en voorzien wij geen langere levertijden of uitval van producten. Onze voorraden zijn nog voldoende op peil. Met onze leveranciers zijn wij continu in overleg om de leveringen zoveel mogelijk doorgang te laten vinden.

Montage door onze monteurs op de bouwplaats

Onze monteurs blijven werkzaam op de bouwlocaties onder de restrictie dat er op de betreffende bouwlocaties hygiënisch en veilig gewerkt kan worden. Dit betekent dat er op de werkplek of in de bus gegeten wordt en dat alle sanitaire voorzieningen meerdere malen per dag worden gereinigd. Onze monteurs nemen niet deel aan fysieke meetings zoals Lean overleggen of Daily Stands etc.

Aangepast protocol servicemonteurs

Om ervoor te zorgen dat onze servicemonteurs veilig hun werk kunnen blijven doen, worden er geen servicegevallen meer uitgevoerd bij situaties waarbij het pand al is overgedragen aan de eigenaar (particulieren) in overleg met de aannemer. Voor zorgcentra en ziekenhuizen waar service nodig is, wordt de uitvoering van servicegevallen nauwkeurig afgestemd.
Als de garantie wordt gegeven dat de hygiënemaatregelen in acht worden genomen en deze mensen geen gezondheidsklachten hebben, zijn uitzonderingen mogelijk. Neem daarvoor contact op met uw contactpersoon.

Bezoek van externen / fysieke meetings

Helaas is het bezoeken van onze showrooms en fabriek in Someren tot nader order uitgesteld. Ook is ons beleid om fysieke overleggen te vervangen door online overleggen via Skype of ze telefonisch plaats te laten vinden. Indien noodzakelijk dat onze collega’s fysiek aanwezig dienen te zijn bij een overleg, dan alleen bij in acht name van de voorgeschreven hygiënemaatregelen.

Nadere informatie

Mochten de richtlijnen van het RIVM aangescherpt worden, dan kunt u de laatste stand van zaken vinden op onze website. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u toch nog vragen hebben, neem dan contact op met uw contactpersoon binnen onze organisatie.

Voor nu blijf veilig, zorg goed voor uzelf en voor anderen.

Vriendelijke groet,

Het Limburgia team

Enkele van onze thuiswerkplekken

Deel dit bericht: