27 juni 2018

Animatie geluidswaarden: welke waarden zijn bepalend voor geluidwering of geluidsisolatie in gebouwen?

In utiliteitsgebouwen komen veel mensen samen en draagt de geluidwering bij aan het creëren van privacy en veiligheid, met een comfortabel verblijfsklimaat tot gevolg. Geluidwering is daarmee sterk bepalend voor de beleving en waardering van de gebruikers. 

 Voor de binnendeuren is het tegenhouden of weren van geluid hierdoor een steeds belangrijker wordende functionaliteit. Het kleinste geluidlek heeft grote gevolgen. Alléén het toepassen van een geluidwerende binnendeur met een bepaalde akoestische waarde is niet voldoende. 

We komen daarin verschillende waarden tegen die bepalend zijn voor de geluidisolatie in of geluidwering van een bepaalde ruimte. In de praktijk wordt de totale geluidisolatie tussen ruimten bepaald door de geluidoverdracht via de scheidingswand, maar ook via flankerende nevenweg- en omloopgeluid via wand, plafond en vloer. Daarnaast wordt deze beïnvloed door de ruimte akoestiek en de afmetingen van de ruimtes. 

  • Rw-waarde (deurblad laboratorium waarde dB) De in het laboratorium gemeten geluidsreductie van het deurblad in gekitte situatie. Hiermee kunnen de prestaties van deurbladen onderling vergeleken worden. Vanuit Limburgia is dit de directe prestatie van ons product (laboratoriumsituatie). 
  • Rw,p-waarde (deurset functionele laboratorium waarde dB) De in het laboratorium gemeten geluidsreductie van de (functionele) deurset in gemonteerde situatie in een laboratorium. Hiermee kunnen de prestaties van deursets (kozijn/afdichting/deurblad) vergeleken worden. Vanuit Limburgia is dit de directe prestatie van ons toegepast product (laboratoriumsituatie). 
  • Rw,r-waarde (praktijkwaarde dB) De in het werk gemeten geluidsreductie van de functionele deurset in gemonteerde situatie in een wand het werk. Bij benadering is deze dB waarde -2 tot -5 dB lager dan de Rw,p-waarde. 
  • DnTA -waarde (praktijkwaarde dB) De in het werk gemeten geluidsreductie op ruimteniveau, waarbij de verhouding tussen volume en oppervlakte van een ruimte ook een rol spelen inclusief de nagalmtijd. Deuren zijn dus niet alleen bepalend voor de DnTA waarde.
Wanneer de DnTA waarde leidend is dient dit gewaarborgd te worden door een op geluid gespecialiseerd ingenieursbureau rekening houdend met wand, plafond en vloer, ruimte akoestiek en de afmetingen van de ruimtes. Het is dan ook heel belangrijk dat deur, kozijn, wand en plafond naadloos op elkaar aansluiten. Door toepassing van een valdorpel in de deur en afdichtingprofielen in de sponningen van het kozijn, wordt de geluidslekkage bij binnendeuren tot een minimum gereduceerd. Klik hier voor meer informatie over onze geluidwerende binnendeuren.
Deel dit bericht: