Bladwaarde en de praktijkomgeving

Geluid is een van de lastigste aspecten om gevoel bij te krijgen, zeker als het gaat om tegenhouden van geluid. Een steeds belangrijker wordende functionaliteit bij binnendeuren is het tegenhouden of weren van geluid. Omdat we hier over binnendeuren spreken gaat het dan ook over geluid in een gebouw van de ene ruimte naar de andere.

De reden voor het willen tegenhouden van geluid is vaak een privacy aangelegenheid, maar ook storing door luide geluidsbronnen in een naastgelegen ruimte kan de oorzaak zijn. Het vervelende aan geluidwering door middel van een deur is dat je zonder meetapparatuur niet kunt zien of een deur goed, slecht of ergens ertussenin presteert.

Daarnaast is het zo dat een geluidwerende deur iedere dag opnieuw zijn functie uitoefent, dus als de set goed presteert heb je daar iedere dag plezier van. Gelukkig is geluidwerendheid een functie van een deur die het product in tact laat, dus niet-destructief. In tegenstelling tot bv brandwerendheid of inbraakwerendheid waarbij na het uitoefenen van zijn functie de deur vervangen moet worden.

Bladwaarde: RW, R'W

De prestatie van de deur wordt uiteindelijk aangegeven als Rw waarde (Rw,p is hetzelfde, maar dan afkomstig uit de DIN) of R’w.
Hierbij geeft de Rw (Rw,p) het resultaat weer in een laboratorium. Er dient dan wel te worden toegevoegd of de set functioneel is, of de bladwaarde van de set (deze is afgekit).
De R’w geeft het resultaat weer van een situatie getest in een gebouw. Ook hier kan er worden gekozen voor een functionele set of een afgekit exemplaar.

Daarnaast heeft de ruimteakoestiek ook nog invloed op het presteren van de volledige deurset.

Alléén het toepassen van een geluidwerende deur met een bepaalde akoestische waarde is niet voldoende. Het kleinste geluidlek heeft grote gevolgen. Het is dan ook heel belangrijk dat deur, kozijn, wand en plafond naadloos op elkaar aansluiten. Door toepassing van een valdorpel in de deur en afdichtingprofielen in de sponningen van het kozijn, wordt de geluidslekkage tot een minimum gereduceerd.