Brandwerende binnendeuren

Geluidwerende binnendeuren

Onze geluidwerende binnendeuren voldoen aan alle moderne eisen. Limburgia heeft een deuroplossing voor alle gevallen waarin (te) veel geluid is.
Het kleinste geluidlek heeft grote gevolgen. Alléén het toepassen van een geluidwerende binnendeur met een bepaalde akoestische waarde is niet voldoende. Het is dan ook heel belangrijk dat deur, kozijn, wand en plafond naadloos op elkaar aansluiten.
Product specificaties

Van zorgdeuren, tot inpandige voordeuren en zelfs hotelkamerdeuren

De geluidswerende deuren bieden voor ieder akoestisch vraagstuk en elke geluidseis de juiste oplossing. 

Brand- én geluidwerend

Het is constructietechnisch tegenstrijdig, een brandwerende en geluidwerende binnendeur in één. Bij Limburgia is het mogelijk brandwerende en geluidwerende eigenschappen in één deur te verenigen.
Daarin hebben wij verschillende uitvoeringen in ons assortiment.

Aandachtspunten voor geluidwerende deuren

Als je op zoek gaat naar geluidwerende deuren kom je verschillende cijfers tegen die iets zeggen over de mate van isolatie van een deur. Er is een belangrijk onderscheid te maken in deze cijfers; die tussen de deurbladwaarde en de functionele waarde.

Bij het testen van de deurbladwaarde(Rw) wordt alleen gekeken naar het deurblad zelf en hoe goed het blad met de geluidwerende vulling geluid tegenhoudt. Dat zegt echter weinig over hoe die deur in de praktijk zal functioneren. Geluid verplaatst zich tenslotte niet alleen via het deurblad, maar ook via de wand en onder, boven en naast de deur! Wil je weten hoe de geluidwerende deur in de praktijk presteert, dan is het belangrijk dat hij ook getest is in een situatie zoals die in de praktijk voorkomt. De waarde die hieruit voortkomt noemen we de functionele waarde(Rw,p).

Het nut en noodzaak van de valdorpel
Het kleinste geluidlek heeft grote gevolgen. Alléén het toepassen van een geluidwerende binnendeur met een bepaalde akoestische waarde is niet voldoende. Het is dan ook heel belangrijk dat deur, kozijn, wand en plafond naadloos op elkaar aansluiten. Door toepassing van een valdorpel in de deur en afdichtingprofielen in de sponningen van het kozijn, wordt het geluidslek tot een minimum gereduceerd.

Normering

In Nederland communiceren deurenfabrikanten vaak over de deurbladwaarde(Rw), terwijl deze echter weinig zegt over de prestaties van de functionele set (waar het uiteindelijk om gaat). Limburgia gaat in de communicatie altijd uit van de functionele waarde(Rw,p).

Lees hier meer over de misvattingen in de mate van geluidwerendheid.

Om helderheid te scheppen in de verwachtingen hanteert Limburgia de door het GND opgestelde Waarden van geluidsisolatie, welke worden uitgedrukt in dB. GND is de overkoepelende organisatie van toonaangevende Nederlandse houten deurenfabrikanten die een gegarandeerde kwaliteit bieden.

Lees hier meer over de verschillende waarden van geluidsisolatie: Rw-waarde, Rw,p-waarde en Rw,r-waarde.

Het kleinste geluidlek heeft grote gevolgen. Alléén het toepassen van een geluidwerende binnendeur met een bepaalde akoestische waarde is niet voldoende. Het is dan ook heel belangrijk dat deur, kozijn, wand en plafond naadloos op elkaar aansluiten.
Meer weten?
Wij verzorgen advies, productie en levering van complexe binnendeuren in de utiliteitsbouw. Onze innovatieve toegangsoplossingen worden duurzaam geproduceerd in onze fabriek in Someren, Nederland.
Meer weten?