Certificaten

FSC® gecertificeerd

Vanaf januari 2008 zijn de stompe- en opdek binnendeuren van Limburgia gecertificeerd volgens de eisen van het FSC (SCS Certificaat Registratie Nummer: SCS-COC-001329). De deuren van Limburgia worden voorzien van het bekende FSC-keurmerk om aan te geven dat wij alleen hout gebruiken dat afkomstig is uit goed beheerd bos. Limburgia sluit zich hierbij aan bij de steeds langer wordende lijst van producten die een bijdrage willen leveren aan verantwoord bosbeheer en vorm willen geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de volgende websites: www.fsc.nl of www.fsc.org.

Deuren met een HPL decor uit onderstaande collecties zijn onder FSC leverbaar:
- Formica, de volledige Doors Collection m.u.v. F0202, F1062, F2884, F3699 en F5477
- Polyrey, volledige deurenkaart
- Duropal, volledige deurenkaart
- Resopal, volledige Resopal-collectie > 2018
- Egger, alle decors uit de deurencollectie

Vraag naar onze FSC-gecertificeerde producten.

GND-zekerheidsklasse®

De GND-zekerheidsklasse® maakt de brandveiligheid van de deur een stuk transparanter en eenvoudiger te controleren. Een deur zonder GND-zekerheidsklasse® betekent niet dat de deur ongeschikt is, maar niets is makkelijker dan de deur aan de hand van een duidelijk label te kunnen controleren op brandwerendheid. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.gnd.nl.

KOMO certificering

Nieuwbouw, renovatie- en vervangingsprojecten moeten voldoen aan eisen en regelgeving vanuit overheden en opdrachtgevers. Veiligheid staat meer en meer in de publiciteit en iedereen wil de zekerheid van een binnendeur/ kozijncombinatie die voldoet aan alle huidige regels en kwaliteitsnormen.

Een KOMO-codering, onderop uw Limburgia deur, maakt deze zekerheid transparant. Iedereen kan dus zelf zien en controleren of de deur voldoet aan de gestelde eisen van brandwerendheid. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.komo.nl.

ISO 9001 kwaliteitsmanagement

Deze norm is de internationaal geaccepteerde standaard voor kwaliteitsmanagement. Het geeft de eisen weer voor een kwaliteitsmanagementsysteem die een organisatie gebruikt om de klanttevredenheid te verhogen. Dit certificaat is door een onafhankelijke partij (een certificatie-instelling) toegekend aan Limburgia, en een bewijs dat wij voldoen aan alle eisen uit ISO 9001. Voor meer informatie verwijzen wij u naar: www.iso.org.

ISO 14001 milieumanagementsysteem

ISO 14001 specificeert de eisen voor en milieumanagementsysteem die een organisatie in staat stellen beleid en doelstellingen te ontwikkelen en te implementeren, rekening houdend met wettelijke en andere eisen die de organisatie onderschrijft en met informatie over belangrijke milieuaspecten.
ISO 14001 is van toepassing op de milieuaspecten die de organisatie identificeert als aspecten die zij kan beheersen en aspecten die zij kan beïnvloeden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar: www.iso.org.

Limburgia gebruikt sinds 2012 100% groene stroom

Naast het zo 'groen' mogelijk produceren en leveren van onze utiliteitsdeuren, die allen FSC-gecertificeerd leverbaar zijn, is Limburgia in het kader van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen overgestapt op het gebruiken van 100% groene stroom. Zo dragen ook wij ons steentje bij aan een bedrijfsproces dat het milieu zo min mogelijk belast!