Digitaal bestellen Udiform

Udiform is een Excelsheet wat het gemakkelijker en efficiënter maakt om binnendeuren te bestellen en geeft een deurenstaat die compleet en actueel is.

De voordelen van Udiform:

  • 'certificerings-technische' onmogelijkheden worden uitgesloten
  • faalkosten worden gereduceerd doordat er minder foutkansen zijn
  • altijd direct inzicht in uw projectstatus
  • er is één versie van het projectbeheer
  • een eenvoudige koppeling naar de planning wordt gemaakt
  • de verschillenanalyse en totaaltelling zorgen voor optimale procesbeheersing
  • de specificaties zijn helder en inzichtelijk

Udiform versoepelt het bestelproces en sluit uit dat er technische onmogelijkheden ontstaan op het gebied van certificering en productie. De Excel spreadsheet is een ideaal hulpmiddel bij het opstellen en bestellen van de deurspecificaties. Het geeft direct duidelijkheid of de gewenste binnendeur voldoet aan de gestelde eisen op het gebied van certificeringen.