Thema Brandwerend

De verzamelpagina voor alle informatie met betrekking tot brandwerende binnendeuren.

De noodzaak van brandwerende binnendeuren

Gebruikers van (openbare) gebouwen moeten veilig in het gebouw kunnen verblijven en in geval van nood het pand snel en veilig kunnen verlaten. In het ontwerp worden daarom altijd de vluchtwegen al vastgelegd. Brandwerende binnendeuren spelen een cruciale rol in het creëren van deze vluchtwegen. Ze zorgen er namelijk voor dat de vluchtroutes zo lang mogelijk begaanbaar blijven. Tegelijkertijd bieden ze mogelijkheden om een vluchtroute op een prettige en informatieve manier vorm te geven. In dit artikel vindt u meer informatie en inspiratie over veilige vluchtwegen.

Mogelijkheden in brandwerende binnendeuren

Limburgia Utiliteitsdeuren heeft momenteel het meest uitgebreide productassortiment brandwerende deuren in de markt.

  • 30 minuten brandwerend
  • 60 minuten brandwerend
  • 90 minuten brandwerend
Wie een brandwerende binnendeur in een project wilt gebruiken dient rekening te houden met de juiste en gecertificeerde afmetingen voor binnendeuren om de constructie zo veilig mogelijk te houden. We vertalen wensen en eisen in geteste en gecertificeerde veiligheidsproducten, zodat een architect maximale ontwerpvrijheid heeft.
Hier vindt u meer informatie over de mogelijke afmetingen van onze brandwerende binnendeuren. 
Daarnaast gaat de voorkeur natuurlijk altijd uit naar milieuvriendelijke producten. Normaliter wordt bij brandwerende binnendeuren een roodhout deurkader gebruikt. Wij vervangen dit door het in eigen beheer ontwikkelde, gecertificeerde én milieuvriendelijke Fitec®.

Op onze pagina Brandwerende binnendeuren vindt u detailfoto's, links naar samenvattingen van onderzoek en bestekteksten.

Brandwerende binnendeuren zijn ook mogelijk in combinatie met Geluidwerende eigenschappen. Daarover is alles te vinden onder het kopje Brandwerende- i.c.m. Geluidwerende binnendeuren. Deze deuren zijn aantoonbaar getest volgens de zware Europese norm NEN-EN 1634-1. Een nog zwaardere beproeving voor de deuren dan de reguliere Nederlandse norm NEN 6069.
Onder de kopjes Brandproeven en testen is alle informatie te vinden over brandproeven, onze eigen testfaciliteiten en externe instanties waar wij onze binnendeuren geaccrediteerd testen.

Afmetingen brandwerende binnendeuren

U mag niet zomaar een deur/kozijncombinatie toepassen die groter is dan de afmetingen die zijn getest in de brandproef. Dit mag alleen als tijdens de test een overwaarde is behaald in aantal minuten brandwerendheid. Bij een 30 minuten test moet de minimale overwaarde 6 minuten zijn en bij een 60 minuten test is de minimaal vereiste overwaarde 8 minuten. Als de vereiste overwaarde is behaald, mogen de breedte en hoogte van de deur maximaal 15% worden vergroot ten opzichte van de geteste deurmaten. In het geval van een draaideur mag het deuroppervlak in totaal niet meer dan 20% groter zijn dan de oorspronkelijke afmetingen. Een schuifdeur mag tot 50% vergroot worden.

Dubbele binnendeuren zijn in brandwerendheid vaak een uitdaging. Omdat deze ook dubbele kansen op een 'lek' hebben. Ze zijn in openbare gebouwen echter wel geliefd en functioneel en worden dan ook in allerlei utiliteitsgebouwen toegepast. Zo is er in de zorg veel vraag naar deze deuren omdat je hiermee een extra brede doorgang creëert. Onze collega Marco de Rooij schreef in dit artikel over de uitdaging in een brandwerende functie voor dubbele binnendeuren.

Inmeten

Fouten in het materiaal of de bouwelementen kunnen planning en logistiek flink in de war schoppen. Het is dus zaak om fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Voor binnendeuren geldt dat deze perfect in het kozijn moeten passen, zowel visueel als functioneel. Om dat te bereiken laat u de binnendeuren digitaal inmeten. Hierbij wordt het kozijn op meerdere punten gemeten en ook scharnieren en slotgat worden ingemeten. Hierdoor is zeker dat de gemonteerde deur-kozijncombinatie aan alle eisen voldoet: hang- en sluitnaden zijn conform de actuele normering en de brandwerendheid wordt niet aangetast door schaven of door andere bewerkingen in een later stadium. Ook het uiterlijk van de deur blijft intact; alle componenten en brandwerende materialen zijn netjes weggewerkt achter de kantlatten.
Lees in dit artikel meer over slimme bouwlogistiek en de juiste afmetingen van binnendeuren.

Hoe herken ik een brandwerende binnendeur?

Sinds 2005 zijn brandwerende binnendeuren herkenbaar door de KOMO-prestatiecode aan de onderzijde van de deur. Vanaf 2008 maken een aantal deurenleveranciers gebruik van een herkenbaar brandlabel - de GND-zekerheidsklasse® - in de hangzijde van deuren die volgens het testrapport brandwerend zijn. Deze deuren zijn op het moment dat de deur de fabriek verlaat 100% aantoonbaar brandwerend volgens het testrapport. Vraag uw deurenleverancier altijd om het testrapport zodat u kunt controleren of de binnendeur aantoonbaar binnen de kaders van het testrapport is gecertificeerd. Hier vindt u 10 controlepunten die helpen om brandwerende deuren op de juiste manier toe te passen. 

GND garantie

De GND-zekerheidsklasse® maakt de brandveiligheid van de deur een stuk transparanter en eenvoudiger te controleren. Een deur zonder GND-zekerheidsklasse® betekent niet dat de deur ongeschikt is, maar niets is makkelijker dan de deur aan de hand van een duidelijk label te kunnen controleren op brandwerendheid. 

Brandwerende- i.c.m. geluidwerende binnendeuren

Het is constructietechnisch tegenstrijdig, een brandwerende en geluidwerende binnendeur in één. Bij Limburgia is het mogelijk brandwerende en geluidwerende eigenschappen in één deur te verenigen. Geluidswerende binnendeuren met 30, 60 én 90 minuten brandwerende eigenschappen (RW,p).

  • 90 min brandwerend i.c.m. 46 dB geluidwerend
  • 60 min brandwerend i.c.m. 46 dB geluidwerend
  • 30 min brandwerend i.c.m. 46 dB geluidwerend

Geluidwering en geluidsisolatie van binnendeuren

In Nederland communiceren deurenfabrikanten vaak over de deurbladwaarde, terwijl deze echter weinig zegt over de prestaties van de functionele set (waar het uiteindelijk om gaat). Limburgia gaat in de communicatie altijd uit van de functionele (Rw,p) waarde.
Lees hier alles over de gebruikte termen en normeringen in brand en geluidswering.
en
Lees hier meer over de misvattingen in de mate van geluidwerendheid.

Brandproeven en testen

Onze brandwerende deuren voldoen aan de hoogst mogelijke veiligheidsnorm om de veiligheid van gebruikers van (openbare) ruimten maximaal te borgen. In Nederland zijn Efectis Nederland en Peutz de enige instanties die geaccrediteerd zijn op het gebied van brandwerende binnendeuren en binnendeurkozijnen. Daar worden onze Limburgia binnendeuren dan ook getest. Lees hier meer over brandproeven voor binnendeuren.

Deze instanties geven na een geslaagde test een certificaat af. Een certificaat biedt alleen garantie als deze is afgegeven door een geaccrediteerde instantie. Vertrouw bij brandwerende binnendeuren en/of brandwerende binnendeurkozijnen dan ook alleen op rapporten van Efectis of Peutz. Uiteraard dient de specificatie van de deuren of kozijnen overeenkomstig te zijn met hetgeen in het testrapport is vermeld.

Duurzame bouwmaterialen

Voor het randhout van de brandwerend binnendeur maakt Limburgia tegenwoordig bijna standaard gebruik van Fitec®. Een sandwichconstructie bestaande uit vocht- en brandwerende plaatmaterialen waartussen een gedehydrateerde expansie compound is aangebracht. Deze gepatenteerde compound verbindt de plaatmaterialen en zorgt in geval van brand voor een vullend en drukopbouwend effect. Fitec® is milieuvriendelijk en vervangt het nog veel gebruikte roodhout in het deurkader. Op alle eigenschappen (zoals schroefhoudend vermogen en kromtrekgedrag) scoort Fitec® hetzelfde of zelfs beter dan roodhout. Lees in deze blog alles over duurzame bouwmaterialen voor binnendeuren.

Glasopeningen voor brandwerende binnendeuren

Om een brandwerende deur met een glasopening toe te passen, dient de deur te zijn getest mét glasopening. Rondom de glasopening is de deur voorzien van een glasraamkader, welke in een deur zonder glasopening niet aanwezig is. Ook worden speciale glaslatten en brandwerend glas toegepast. Gezien de specifieke opbouw van een brandwerende deur met glasopening, is het uiteraard niet toegestaan zelf een glasopening in een brandwerende deur te maken.

Er zijn verschillende redenen om voor een binnendeur met glas te kiezen en binnen deze categorie zijn er ook weer tal van variaties mogelijk. In dit artikel leest u wat zoal mogelijk is bij het ontwerpen van binnendeuren met glas. Zo weet u precies waar u uit kunt kiezen qua design en waar u rekening mee moet houden qua functionaliteiten.

Hoeveel glasopeningen mag ik aanbrengen in een brandwerende deur?

Een brandwerende deur met een glasopening dient te zijn getest. Indien deze test met succes is behaald, mag de glasopening worden opgesplitst. Het totale oppervlak van de glasopeningen te samen mag dan niet meer bedragen dan de oorspronkelijke glasmaat. Ook de borstweringhoogte, stijlbreedte en bovenregelhoogte moeten minimaal gelijk (of groter) zijn. De afstand tussen de glasopeningen onderling moet ten minste even hoog zijn als de hoogte van de bovendorpel.

Daarnaast zijn er meer belangrijke aspecten om rekening mee te houden bij het gebruik van glas in brandwerende deuren. Meer gedetailleerde info vind je in ons Dossier Brandwerend: Praktische vragen en antwoorden over brandwerende binnendeuren.

Kantafwerking brandwerende binnendeuren

Brandwerend en eindeloze designmogelijkheden met onze unieke Vulcan® polyurethaan kantafwerking. Aangegoten en onlosmakelijk verbonden met de deur. Een kwalitatief, hoogwaardige vervanger van machinaal aangebrachte en (pu) aangelijmde PVC, PU, ABS randen en de traditionele houten kantlatten. Bekijk de complete mogelijkheden in kantafwerking hier

Limburgia kantafwerking brengt een scala aan designmogelijkheden met zich mee. Bijvoorbeeld in combinatie met -brandwerend gecertificeerd- minimale PU-FC glaslijsten die maximaal 3 mm op het deuroppervlak liggen.

Alle praktische vragen en antwoorden over brandwerende binnendeuren

Dossier Brandwerend (preview) is bedoeld als hulpmiddel en als antwoord op alle vragen over brandwerende deur/kozijncombinaties. Met deze uitgave gaan we echt de diepte in rondom het thema brand en delen wij praktische informatie over brandwerende oplossingen, met als doel deze materie zo inzichtelijk mogelijk te maken.

In dit dossier vindt u onder andere informatie rondom brandwerende deuren met betrekking tot:

  • Testen en certificering
  • Deur/kozijncombinaties
  • Geschikte wanden en hang- en sluitwerk
  • Montage

Daarnaast geven we praktisch advies en hulpmiddelen om u te ondersteunen bij het kiezen van de juiste deur.
Download het Dossier Brandwerend hier en we sturen direct het dossier naar het door u opgegeven e-mailadres.

Bekijk deze een preview van enkele pagina's.


Andere thema's